شرایط پذیرش مقاله

 • مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله،استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.
 • لازم است نویسنده مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
 • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم  تعارض منافع و ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.
 • در صورت داشتن مشکل یا پرسش ضروری، از طریق پست الکترونیکی نشریه به آدرس «matnshenasihekmi@gmail.com» اقدام فرمایید یا با شماره مدیر داخلی نشریه() تماس بگیرید.  
 • مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بوده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده باشد.
 •  مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می‌شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ، به نشانی twe.iauzah.ac.ir مراجعه و پس از ثبت‌نام در سامانه، مقاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل زیر لازم است:
 • - پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛
 • - ورود به صفحه شخصی؛
 • - پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛
 • - پس از طی مراحل لازم (مندرج در منوی سمت راست «صفحه ارسال مقاله») فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آنها) را در فایلی جداگانه بارگذاری کنید. (مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.)
 • - در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.
 •  مقاله باید  در محیط برنامه Word2013، با مشخصات صفحه (A4)، با فاصلة 3 سانتی‌متر از هر طرف، و فاصله خطوط 5/1 سانتی متر، با قلم b lotus 14 تایپ شده باشد.
 •   باتوجه به تخصصی بودن مجله، تنها مقالات با موضوع «متن شناسی حکمی و عرفانی»، پذیرفته می‌شوند.
 • پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.

نحوة تدوین مقاله

 • مقالات نباید از 30 صفحه بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است:
 • مقاله‌های فرستاده شده، در نشریة دیگری چاپ و یا به سایر مجلّه‌های داخلی و خارجی ارسال نشده باشد.
 • هیأت تحریریه در رد یا قبول و ویرایش ادبی و کوتاه کردن مطالب، آزاد است. 
 • حقّ چاپ، پس از پذیرش برای «این فصل نامه» محفوظ است و نویسندگان، نباید مقاله‌های خود را در نشریة دیگری به چاپ برسانند.
 • چاپ مقاله‌ها و تقدّم و تأخّر آن در بررسی و تأیید هیأت تحریریه، تعیین می‌شود.
 • مسؤولیت درج گفتارها و صحّت مطالب مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمی و حقوقی و ... به عهدة نویسنده است.
 • فایل مقاله باید شامل چکیده انگلیسی مطابق چکیده فارسی باشد و تمام قسمت­ها از جمله: عنوان مقاله، اسم نویسندگان، سمت آنها، متن چکیده و کلمات کلیدی در چکیده انگلیسی می­بایست باشند.
 •  متن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بحث و نتیجه‌گیری، فهرست منابع (که باید طبق بند «ی» این راهنما تنظیم شود)، و چکیدة انگلیسی باشد.
 •  عنوان باید حداکثر در 20 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.
 •  چکیده باید حداکثر در 250 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد.
 •  واژه­های کلیدی؛ شامل حداکثر 5 واژه است که موضوع پژوهش عمدتا دربارۀ آنها است.
 •  مقدمه شامل بیان مسأله، هدف‌ها، ماهیت و چگونگی (روش) پژوهش، و پیشینۀ پژوهش است. (پیشینه از بحث نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج شوند)
 •  پس از مبحث اصلی (متن مقاله)، باید نتیجه‌ به‌دست آمده از پژوهش نگاشته شود.
 •  چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه‌ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه‌ها باشد.
 • - تمام اشعار در جدول قرار داده شده باشند مانند زیر:

پسر آمد ششم یک دل پر اسرار
پدر را گفت آن خواهم همیشه

 

ز الماس زبان گشته گهر بار
که باشد کیمیا سازیم  پیشه

 • از نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتی‌الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.
 •  ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده (نویسندگان) در پایان نقل‌قول در متن به این ترتیب ذکر شود : (نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة صفحه یا صفحه‌های نقل‌شده)؛ مثال : (خانلری 1373 : 126).
 • - ارجاع‌دهی به متن مثنوی به این صورت بیاید: (نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت) =(مولوی 1374/2/212)؛ ارجاع به شاهنامه فردوسی به مانند سایر منابع باشد. (نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره صفحه)
 • - اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به‌صورت ایتالیک بیاید. (مینوی خرد1381: 122)
 • - اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:
 • (مهاجر و نبوی 1376: 25)
 • - اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود:
 • (حق‌شناس و همکاران 1389: 25)
 • - اگر از نویسنده‌ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شده‌اند، ارجاع داده شده است، آنها را با افزودن الف و ب و ج تفکیک نمایید. مثال: (زرین‌کوب 1375 الف: 156)
 •  کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده (کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست) با اطلاعات کامل کتاب‌شناختی و با رعایت نشانه‌گذاری (به شکل زیر) تنظیم شود:
 • در مورد کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام کامل کتاب. ترجمه/تصحیح (اگر ترجمه یا تصحیح است). ج (شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است). چ (شمارة چاپ). محل نشر: نام ناشر.
 • اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:
 • نام کتاب. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج (شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است). چ (شمارة چاپ). محل نشر: نام ناشر.
 • در مورد مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. «نام مقاله»، نام مجله، س (سال چاپ). ش (شمارة چاپ)، صص (شماره صفحات مقاله از منبع آن).
 • مجموعه­ها: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار)، عنوان مقاله. نام گرد آورنده یا ویراستار. نام مجموعة مقالات. محل نشر. نام ناشر. شمارة ص( : )
 •  پایگاه اینترنتی: نام خانوادگی، نام. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی. عنوان مطلب. نام پایگاه و نشانی پایگاه اینترنتی به خط ایتالیک.
 •  لوح فشرده: نام خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.
 •  برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است.
 •  معادل مفاهیم و نام­های خارجی در پایان مقاله با عنوان پی­نوشت، ذکر شود.
 • نمودارها، جدول­ها و تصویرها در صفحات جداگانه ارائه و عنوان­های مربوطه، به صورت گویا و روشن در بالای آنها نوشته شود.
 • نکته: تمامی مقالات از طریق سامانه همیابی  http://hamyab.sinaveb.net/  بررسی می‌شود
 • نشانی دفتر مجله: زاهدان، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی.
 • تلفن: 05431135446؛ دورنگار: ؛ پست الکترونیکی (matnshenasihekmi@gmail.com:(E-Mail