اهداف

 هدف فصلنامه علمی ـ پژوهشی متن­شناسی حکمی و عرفانی، روزآمد کردن آگاهی مخاطبان خود از طریق چاپ و انتشار تازه ترین پژوهش‌های زبان و ادب فارسی در متون نظم و نثر فارسی است.

فنون و دانش‌های ادبی از مباحث عمده و ارکان اساسی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی است که از دیرباز تاکنون مورد توجه پژوهش‌گران این عرصه بوده است و مجلات علمی- پژوهشی هم که شاخص پیشرفت علمی این قبیل تحقیقات به شمار می‌رود، بستر بسیار مناسبی است تا استادان و محققان زبان و ادبیات فارسی، پژوهش‌های علمی خود را از این طریق ارائه و منتشر نمایند. از آنجا که احساس می‌شد در میان نشریات ادبی کشور وجود چنین نشریه‌ای لازم است در این باره، همکاران زبان و ادبیات فارسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، بر آن شدند تا زمینه‌های انتشار چنین نشریه‌ای را فراهم کنند که بحمدالله با پیگیری‌های مداوم آنان و همکاری‌های مؤثر و مساعدت های بی‌دریغ حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، کوشش‌ها به ثمر نشست و اولین شماره مجله در بهار 1400 آماده  چاپ خواهد شد. جا دارد از اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه و استادان ارجمند که در امر داوری ها به ما کمک می کنند، صمیمانه تشکر نماید و آرزومند توفیق بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی باشد.