مجوز انتشار فصلنامه متن شناسی حکمی و عرفانی

فصلنامه «متن شناسی حکمی و عرفانی» با هدف ایجاد فضایی مناسب برای انتشار آثار علمی برتر پژوهشگران، اساتید و محققان پیرامون مباحث «متون نظم و نثر فارسی» مطابق مجوز انتشار شماره   56340//ص/ 99 مورخ ۱۳۹۹/۱1/8 بر اساس مصوبۀ «بیستمین جلسۀ کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزۀ علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی» به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می‌شود.

لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان  را مطالعه نمایید.

هزینه‌های داوری و انتشار مقالات در فصلنامه متن شناسی حکمی و عرفانی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد.

خواهشمند است جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام فرمایید.

  نشانی الکترونیک:   matnshenasihekmi@gmail.com